Advanced Search

Most Cited

1
HIAF and CiADS National Research Facilities:Progress and Prospect
XIAO Guoqing, XU Hushan, WANG Sicheng
2017, 34(3): 275-283. doi: 10.11804/NuclPhysRev.34.03.275
Abstract(3196) PDF (519KB)(761)
2
Progress of Small Animal PET Scanners with High Spatial Resolution and High Sensitivity
KUANG Zhonghua, LI Cheng, LI Lanjun, HU Zhanli, ZHANG Ling, TAN Siqing, ZHANG Jian, HU Qibin, WANG Xiaohui, YANG Yongfeng
2016, 33(3): 336-344. doi: 10.11804/NuclPhysRev.33.03.336
3
Study on Superheavy Nuclei and Superheavy Elements
ZHOU Shangui
2017, 34(3): 318-331. doi: 10.11804/NuclPhysRev.34.03.318
4
Applications of Zebra sh Embryo in Ionizing Radiation Biology
WANG Yupei
2016, 33(1): 94-104. doi: 10.11804/NuclPhysRev.33.01.094
5
Test of LLRF Control System on Superconducting Cavity
ZHU Zhenglong, WANG Xianwu, LI Chunlong, CHANG Wei, ZHANG Shenghu, ZHANG Junhui, ZHANG Ruifeng, WEN Lianghua, GAO Zheng, CHEN Qi, YUE Weiming, SONG Yukun
2015, 32(2): 196-201. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.02.196
6
Control System of C-ADS Injector Ⅱ Cryomodule
LUO Bingfeng, GUO Yuhui, XU Weibin,
2015, 32(3): 305-309. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.03.305
7
Extensive Application and Independent Research Progress of HPGe Detector
BAI Erjuan
2016, 33(1): 52-56. doi: 10.11804/NuclPhysRev.33.01.052
8
Effects of Carbon Ion Irradiation on the Germ CellApoptosis in Caenorhabditis Elegans
LIU Jialu, GUO Xiaoying, LI Qingqing, WANG Ting, BIAN Po, WU Lijun
2015, 32(1): 105-109. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.01.105
9
Neutron Shielding Design for Experiment Research of (n,γ) Reaction
HUANG Xing, HE Guozhu, CHENG Pinjing, ZHANG Qiwei, ZHOU Zuying
2015, 32(2): 208-211. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.02.208
10
Research of Emittance Matching on the Low Energy Beam Transport Line for ADS Proton LINAC
WU Qi, JIA Huan, MA Hongyi, ZHANG Wenhui, FANG Xing, YANG Yao, MA Baohua, WANG Hui, SUN Liangting, HE Yuan, ZHAO Hongwei
2015, 32(S1): 5-9. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.S1.5
11
Research Progress on High Power Pulsed Magnetron Sputtering
BAO Yipin, LI Liuhe, LIU Junxi, ZHANG Xiao
2015, 32(S1): 52-58. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.S1.52
12
Design of the Data Transfer System for Radio Frequency Transmitter Based on FPGA and W5100
HAN Xiaodong, XU Zhe, CONG Yan, LI Shilong, ZHANG Ruifeng, YI Xiaoping
2018, 35(3): 308-312. doi: 10.11804/NuclPhysRev.35.03.308
13
Physics Opportunities at the New Facility HIAF
ZHOU Xiaohong
2018, 35(4): 339-349. doi: 10.11804/NuclPhysRev.35.04.339
14
Progress of the Charge-changing Cross Section Measurements of Exotic Nuclei at RIBLL2
ZHAO Jianwei, SUN Baohua
2018, 35(4): 362-368. doi: 10.11804/NuclPhysRev.35.04.362
15
MC Calculation of Neutron Response for an Extended Range Multisphere Neutron Spectrometer
YUAN Jiao, SU Youwu, LI Wuyuan, XU Junkui, PANG Chengguo, YAN Weiwei, LI Zongqiang, MAO Wang, ZUO Wei
2015, 32(2): 224-229. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.02.224
16
Design of Comprehensive Alarm Platform Based on MSP430169 and CPLD
NI Fafu, WANG Yanyu, YIN Jun, ZHOU Detai, LI Yunjie
2015, 32(4): 428-434. doi: 10.11804/NuclPhysRev.32.04.428
17
GEANT4 and FLUKA Simulations of Neutron Production Double Differential Cross Sections in Proton Induced Spallation Reaction
ZHANG Su-ya-la-tu, LUO Fei, CHEN Zhiqiang, Temuerbagen
2016, 33(3): 370-373. doi: 10.11804/NuclPhysRev.33.03.370
18
Research Development of Irradiation Damage on Fuel Cladding Materials for SCWR
ZHENG Zhongcheng, GUO Liping, TANG Rui
2017, 34(2): 211-218. doi: 10.11804/NuclPhysRev.34.02.211
19
Study of Radiation Properties of Structural Materials for Advanced Nuclear Energy Systems
ZHU Shengyun, YUAN Daqing
2017, 34(3): 302-309. doi: 10.11804/NuclPhysRev.34.03.302
20
Design of JESD204B High Speed Interface for Waveform Digitization
ZHENG Manyu, CAO Ping, AN Qi
2017, 34(4): 745-754. doi: 10.11804/NuclPhysRev.34.04.745
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:12
 • To
 • Go